De Raad van Kerken nodigt u uit voor de vespers alle zondagen in de 40dagentijd.

Een vesper is een korte viering met veel ruimte voor stilte en muziek.

Het onderwerp van de vespers is God ontmoeten in Paulus, naar het gelijknamige boek van Rowan Williams. Rowan. Williams belicht in dit mooi en speciaal voor de tijd van Pasen geschreven boek de kern en het doel van Paulus’ brieven.
In deze vespers volgen wij de lezingenreeks die Rowan Williams ons aanreikt voor de 40dagentijd.

De vespers vinden plaats in de Remonstrantse Kerk aan de Wilhelminastraat in Oosterbeek en duren van 19.00 tot 19.30 uur.