Vrijdag 30 september is een begin gemaakt met de nieuwe opzet van pastoraat. Pastoraat is overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus. Het is meeleven met elkaar in en vanuit onze geloofsgemeenschap.

De samenleving verandert en dat betekent dat de wijze waarop pastoraat georganiseerd wordt ook wijzigt.
Vanaf nu is dit werk verdeeld in de wijk Noord en de wijk Zuid.
Lees de bijlage, een artikel uit  het kerkblad van september waarin het hoe en waarom van deze nieuwe opzet wordt beschreven.

Op 30 september is op een creatieve wijze bovenstaande van start gegaan.

Wilt u mee doen en ook wel omzien naar een klein aantal adressen, lees dan de pagina over talenten en vacatures.