Waarom weggooien wat van waarde is. Heeft u oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels?
Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Met het geld kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
Enkele tips voor de kaarten en postzegels:
Geboortekaartjes en kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en de Stichting kinderpostzegels zijn goed te verkopen. Veel kaarten brengen niets op. Postzegels op een ansichtkaart leveren meer op dan afgescheurde.

Waar breng ik het naar toe
1. In de hal bij de hoofdingang van de Vredebergkerk staan de groene inzamel box voor lege cartridges/toners, mobieltjes en oud geld en de doos voor postzegels en kaarten.
2. Bent u, zeker in corona-tijd, niet in de gelegenheid om het naar de Vredebergkerk te brengen, uw inzameling kan worden opgehaald door Anita Berghege, 026 3336776