Het is druk zondagmorgen 20 november in de Vredebergkerk. Familieleden en bekenden van mensen die afgelopen jaar overleden zijn, zijn gekomen om hun geliefde te gedenken.
Er liggen mooie rozen tussen de lichtjes die tijdens het noemen van de namen zijn aangestoken.

Het is deze keer een lange lijst van namen en tijdens het noemen van de namen wordt gezongen:
Bewaar in uw liefde hen die wij gedenken
Hoed hen, God, tot in eeuwigheid.

De bloemen die andere kerkgangers meebrengen, worden in vazen gezet. Na de dienst wordt met de bloemen bij de trappen van de kerk een gedachtenisplek ingericht.
De voorganger neemt na de zegen een lichtje in een lantaarn mee dat buiten tussen de bloemen een plek krijgt.
Deze gedachtenisplek wordt zo mogelijk een week in stand gehouden.

Veel aanwezigen worden geraakt door de wijze waarop samen verdriet kan worden gedeeld.