In samenspraak met de Oranjevereniging en de gemeente Renkum bood de Raad van Kerken Oosterbeek Wolfheze Doorwerth Heveadorp een moment van bezinning voorafgaand aan de stille tocht op 4 mei 2023.
Op het kerkplein voor de Bernulphuskerk herinnerde een puinhoop van stenen en prikkeldraad aan de oorlogsjaren. Witte rozen en kaarsjes, ontstoken door voorbijgangers, herdachten de slachtoffers.

De lichtjes en rozen werden als teken van hoop de kerk in gebracht door de bezoekers, waarna in woord, zang en muziek stil werd gestaan bij wat vrede toen en nu voor ons betekent.