Maandag 23 januari is de zesde avond in de serie Leerhuisavonden van de Raad van Kerken.     

In 2022 – 2023 gaat het over
“Eva of Madonna, Vrouwen in TeNach en vroegchristelijke geschriften”.

Het Leerhuis staat open voor hen die zich aangesproken voelen door de Bijbel en willen luisteren naar wat joden en christenen wederzijds beweegt.

Op deze avond is de inleider Caroline van Stichele.
Het thema is “Maria Magdalena in woord en beeld”.
De inleider zal twee recente voorstellingen van Maria Magdalena (een film en een schilderij) introduceren om te laten zien dat er verschuivingen hebben plaatsgevonden in de voorstelling van Maria Magdalena..

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 in Oosterbeek.
Aanvang: 20.00 uur

Meer weten over de organisatie, de kosten e.d., lees de webpagina van het Leerhuis