In de kerkenraadsvergadering van oktober is Anne Veenstra benoemd tot vertrouwenspersoon.

In een “Veilige gemeente” werken we met elkaar aan een sfeer waarbinnen een ieder zich gerespecteerd weet.
We gaan zo met elkaar om dat recht gedaan wordt aan ieders geestelijke en lichamelijke waardigheid en integriteit.
Ook als kerk willen we een veilige plek zijn.

Wanneer bovenstaande niet gebeurd, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon.
Klik hier voor de contactgegevens.

Klik hier voor de notitie “Veilige Gemeente”.
Klik hier om weer te weten wie Anne Veenstra is.