Wiebers

Wiebers

Wieberclub

Kinderen van 8 tot 12 jaar zijn om de week op vrijdagavond van 19.15 tot 20.30 uur welkom in de kelder van de Vredebergkerk voor de Wieberclub. De Wieberclub wil een plek zijn waar gezelligheid en het bij elkaar horen (het samenzijn) de belangrijkste aspecten zijn. De christelijke waarden en normen wil men  voorleven en als daar aanleiding voor is, is er ook ruimte  om daarover in gesprek te gaan en een relatie te leggen met het christelijk geloof.

Er wordt gepraat, geknutseld,  gespeeld, koekjes gebakken enz.
Per avond wordt een bijdrage gevraagd van € 1,00.

De data voor 2022 2023
16 en 30 september, 7 en 21 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december, 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 7 juli.

Wieber-appgroep

Er is een speciale app-groep voor de Wiebers.
Wil je op de hoogte blijven van de laatste activiteiten, laat het weten aan  Eric Artz, 06 18341545