Tienergespreksgroep

Tienergespreksgroep

Met een bepaalde regelmaat, kunnen tieners in de leeftijd van de middelbare school, tijdens de lezingen en de uitleg in de zondagmorgendienst, deelnemen aan de tienergespreksgroep.

De tieners gaan een deel van de dienst, tegelijk met de kindernevendienst, naar een eigen ruimte om daar, onder leiding, met elkaar in gesprek te gaan.
Het doel van deze tienergespreksgroep is om tieners een eigen moment te bieden, om op eigen wijze in een goede sfeer met elkaar te praten over het geloof en de dingen die hen bezig houden.
Soms wordt een geloofsthema uitgewerkt, zodat de tieners dit kunnen plaatsen in hun eigen wereld. Een andere keer wordt aandacht geschonken aan een onderwerp dat de jongeren zelf hebben ingebracht. Dat kan iets persoonlijks zijn maar ook iets uit de leefwereld van jongeren (thuis/school/werk en wereld).

Hoe werkt de tienergespreksgroep?
De leider van de groep bereidt het gesprek voor. Hij/zij gebruikt eigen kennis en levenservaring om samen met de jongeren inhoud en vorm te geven aan het gesprek. Hierbij is hij/zij erop gericht om met aandacht en respect voor ieders eigen geloofsbeleving zoveel mogelijk alle jongeren aan het woord te laten. Een eigen inbreng en interactie onderling wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.

Wanneer
De Tienergespreksgroep is in principe om de week. Door vakanties en feestdagen kan dit wijzigen. In het kerkblad bijEen staan de data vermeld. Via een Whatsapp groep voor jongeren wordt de komende tienergespreksgroep aangekondigd.
De data voor 2021 worden per app geregeld.

Vanwege de coronacrisis is onduidelijk wanneer deze groep weer start.

Contact: jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl