Kindernevendienst

Kindernevendienst

In de Vredebergkerk is elke zondag kindernevendienst in twee verschillende leeftijdsgroepen van de basisschool. De kinderen gaan naar hun eigen ruimte voor de uitleg/preek en na het gesprek met de kinderen en het zingen van een kinderlied.

De bedoeling van de kindernevendienst is de kinderen in hun eigen taal en op hun niveau vertrouwd te maken met het evangelie.
Meestal wordt hetzelfde bijbelgedeelte en het thema van de preek met hen besproken en op een leuke manier verwerkt.
De kinderen komen tijdens de collecte terug in de kerkzaal en maken de gebeden mee, soms dragen ze een gebedsintentie aan.

De kinderen hebben thuis een boekje met kinderliedjes die ook in de kerkdienst gezongen worden. Zo kan thuis al vast geoefend worden.

Heb je zin om je in te zetten voor de kindernevendienst, wij zoeken een nieuwe medewerker.
Kijk op de pagina vacatures voor meer informatie.


App-groep ouders kindernevendienstkinderen

Er is een speciale app-groep voor de ouders van de kindernevendienst.
Wil je deze berichten ook ontvangen laat het weten aan Petra Jonkers, zie hieronder het mailadres.

Contact: Petra Jonkers, jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolpheze.nl

Eigen collecte kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt een eigen collecte gehouden, met zelfversierde collecte zakken. Er is gekozen voor een goed doel wat duidelijk is voor de kinderen.