Opnieuw zijn we op 20 februari, 14 dagen na de eerste bevingen, opgeschrikt door een aardbeving in Turkije en Syrië.

Op maandag 6 februari werd zowel het zuiden van Turkije als het noordoosten van Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Het aantal slachtoffers loopt nog dagelijks op.
Heel veel mensen zijn dakloos en bivakkeren in de koude buitenlucht.

Syrië overkomt ramp op ramp. Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen.  En in Turkije treft het juist arme regio’s. De beelden op televisie spreken voor zich.

Er ook grote behoefte aan noodhulp zoals dekens, tenten, medicijnen.

Diaconie en ZWO vragen u om te helpen door een gift over te maken via de app Appostel of op onderstaande rekening:

NL87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v.rampencollecte Turkije Syrië