Een feestelijke maaltijd bestaat uit meerdere “gangen”, zo schrijft ds. Irene Pluim over het programma van de startzondag 11 september.
Wat een feest afgelopen zondag is het, om met jong en ouder de verschillende gangen “Aan tafel” mee te maken.

Het begint bij binnenkomst met het afgeven van bloemen, die later weer uitgedeeld zullen worden. Tientallen vaasjes worden gevuld met bloemen en deze gaan na de dienst met een mooie kaart mee naar mensen.
In de kerk staan lange tafels en op het witte “tafellinnen” staan vragen om tijdens de koffie of thee een half uurtje met elkaar over te praten.

De tweede gang is de kerkdienst waar het thema “Aan tafel” in liederen, teksten en uitleg van de schriften aan de orde is. Een foto van het grote schilderij “Vijf broden en twee vissen” uit Breskens wordt via de beamer op de muur geprojecteerd.
In het tweede deel van de dienst wordt Harper Kruithof gedoopt.

Bij de derde gang kunnen we weer aan de lange tafels zitten. Er zijn door vrijwilligers pannen met soep en schalen met sandwiches gemaakt.  Alle stoelen rond de tafels zijn bezet en de overigen zitten gezellig in de kerkzaal te eten en met elkaar van gedachten te wisselen.

Bij het naar huis gaan zijn er gebedskubussen om mee te nemen. De tafelgebeden op de kubussen zijn door gemeenteleden aangereikt en de gebeden zijn ook in braille zodat onze blinde en slechtziende gemeenteleden mee kunnen doen. De kubussen zijn door kindernevendienstkinderen in elkaar gezet.

Een tafel met meerdere gangen, een tafel waar jong en ouder aan de voorbereidingen hebben meegewerkt. Een tafel waar jong en ouder aan kunnen schuiven om zo samen gemeente te zijn.

Er is grote waardering voor al het werk dat is gedaan om op deze wijze een nieuwe start te maken met het kerkewerk.
Dank je wel, dank je wel!