Zaterdag  12 november is de voltallige kerkenraad in de Dorpskerk in Schaarsbergen voor een bezinningsdag.

We beginnen met de missie zoals we die in 2018 formuleerden “In mijn kerkenraad droom ik van een kerk die betekenis heeft in het dorp en die haar geluk en vertrouwen weet te zaaien in de harten van mensen“.

In de ochtend kijken we terug op het werken in de structuur met zes kerkgroepen en een “kleine” kerkenraad.
Hoewel we blij zijn met deze nieuwe structuur en we steeds beter leren om daar goed mee om te gaan, zien we ook dat er verbeterpunten zijn. Eén belangrijke conclusie is dat we nog veel meer samen met de gemeente in gesprek willen over wie we zijn en hoe we in overleg met elkaar de juiste keuzes kunnen maken.

In de middag bespreken we met behulp van enkele casussen hoe we pluriforme gemeente willen en kunnen zijn. Welke dilemma’s komen we tegen en hoe gaan we daar mee om.

Het is een vol programma maar aan het einde van de dag is er een gevoel van dankbaarheid dat we als kerkenraadsleden zo samen een dag lang tijd en ruimte hebben om bezig te zijn met gezamenlijke maar ook persoonlijke vragen.

Hannie Luiten