Gezichten in onze gemeente

Predikanten

Ds. Oebele van der Veen

predikant

Benedendorpsweg 136
6862WP Oosterbeek
026 3391944   (in bijzondere gevallen 06 16407494) of oebelevanderveen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

werkgebied: ten zuiden van ...

Ds. Petra Doorn

predikant

Pieterbergseweg 40
6862 BV Oosterbeek
026 3824977   06 34175354 (bereikbaar 9.30 - 10.00 uur op ma. ...

Kerkenraadsleden

Hanneke Geuzebroek-Drewes

Hanneke Geuzebroek-Drewes

Jeugdouderling

jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

06 45838873

Henk Romein

diaken

bereikbaar via de secretaris van de diaconie: diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Douwe de Vries

ouderling - kerkrentmeester

coördinator jaarlijkse financiële actie Kerkbalans,
contactpersoon  legaten, testamenten, periodieke schenkingen enz.

kerkbalans@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Jannie van Doorn

diaken / secretaris Kerkgroep Diaconaat

026 3333854
diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Martine Deetman

ouderling / scriba kerkenraad

026 8405212

scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Hannie Luiten

ouderling communicatie / voorzitter Kerkgroep Communicatie

026 7370475
communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Rika Gerritsen

ouderling pastoraat

026 3333872

Pieter Stolwijk

ouderling / (duo) voorzitter kerkenraad / voorzitter Kerkgroep Diensten en Vieringen

06 23460068

Fedde Makkinga

diaken / voorzitter Kerkgroep Diaconaat

06 22467200

diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

 

lid webredactie

webmaster@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Cathrien Batterink

ouderling / (duo) voorzitter kerkenraad

06 23196159

Tineke de Rijk

ouderling pastoraat / voorzitter Kerkgroep Pastoraat

026 8404244

pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

 

Joop Kruithof

ouderling kerkrentmeester / voorzitter Kerkgroep Beheer

026 3390950

kerkrentmeester.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

 

 

Overige medewerkers

escort istanbul escort