Vieren doen we samen en dat was de aanleiding om met zoveel mogelijk gemeenteleden in gesprek te gaan over de vieringen in onze gemeente.
Dat samen betekent ook van elkaar horen wat een ieder verwacht en beleeft aan een kerkdienst.
Ongeveer 70 aanwezigen deelden met elkaar  hun ervaringen rond de kerkdiensten.
De commissie “Veelkleurig vieren”, die deze avond de leiding had, wilde inventariseren wat er leeft in de gemeente rondom de verschillende aspecten van de kerkdienst.
En er werd geluisterd en niet gediscussieerd, de bedoeling was immers ook om te horen en te begrijpen hoe een  ieder over de kerkdienst denkt.

Het gesprek begon met het kiezen uit twee woordparen. Eigenlijk een onmogelijke opgave maar er moest een keuze gemaakt worden. Wat heeft je voorkeur:
– stilte of muziek
– het orgel of de vleugel
– een vaste orde van dienst of steeds anders
– de preek of de ontmoeting

Daarna vertelden de aanwezigen aan elkaar de antwoorden op de volgende vragen:
1. Wat maakt een viering voor jou/u waardevol; waar zit je verlangen?
2. Wat zou je niet willen missen of wat zou je meer, minder of anders willen.

De reacties werden opgeschreven en het was de moeite aard om in kleine groepjes ieders verhaal te horen.