Feestelijke Pinksteractiviteiten

Rwandese gasten stellen zich voor
Feestelijke Pinksteractiviteiten
Het is een weekend met feestelijke Pinksteractiviteiten. Het vuur van de Geest is voelbaar in de ontmoeting met de drie Rwandese gasten, de Pinkstermorgenviering en de Pinkstermanifestatie op het plein voor de Bernulphuskerk.

Op zaterdag is er een ontmoeting met gemeenteleden en de Rwandese gasten Pascal Bataringaya, zijn vrouw Louise Uwimana en Phocas Ugirabe. Indrukwekkend is hun verhaal over de wijze waarop de Rwandese Presbyteriaanse kerk na de genocide in 1994 werkt aan verzoening en genezing. Daders en slachtoffers trekken samen op, gaan met elkaar in gesprek en doen samen verschillende activiteiten.
Klik hier voor het filmpje dat het tv-programma Petrus in het land maakte over de kerkelijke gemeente in Remera, Rwanda. Het is zeer de moeite waard om te zien hoe zij verzoening en genezing heel praktisch gestalte geven.

In de Pinkstermorgendienst in de Vredebergkerk brengen de Rwandese gasten de groeten over van christenen uit Rwanda. De liederen en muziek zijn veelkleurig en de dienst eindigt met de oproep van Shoes of lightning, blijf niet zitten, sta op en trek je schoenen aan en doe dingen die licht brengen.

Tijdens de oecumenische Pinkstermanifestatie, georganiseerd door de Raad van Kerken, spreekt Pascal de aanwezigen toe en vertelt hij hoe in Rwanda aan verzoening en heelwording aandacht wordt gegeven. Pascal doet een oproep aan de aanwezigen om ook in Nederland en in Oosterbeek en omgeving te werken aan een samenleving waar met respect voor elkaar wordt om gegaan. Hij roept de mensen op om op te staan en te werken aan een gezamenlijke toekomst.

De Pinkstermorgendienst is bij Kerkomroep een week te bekijken met beeld en met geluid ongeveer zes weken.


 
terug