Drie indrukwekkende vieringen

Drie indrukwekkende vieringen
Een indrukwekkende week met drie vieringen in de verstilde ruimte van de Oude Kerk te Oosterbeek.
Het is de Goede Week voor Pasen.

Er worden bekende en minder bekende teksten gelezen, verschillende personen uit de bijbelverhalen komen naar voren en zij vertellen hun verhaal, hoe ze alles beleven en welke gedachten hen bezig houden. En steeds komt de vraag terug waar sta ik als luisteraar in dit verhaal.

Bekende maar ook nieuwe eigentijdse liederen worden gezongen, samen maar ook afgewisseld door solozang en een zanggroep. Muziek op het nieuwe kistorgel of de vleugel begeleiden de zang.
De aanlichting van de binnenkant van de Oude Kerk, speciaal voor deze vieringen aangelegd, spreekt haar eigen taal.

Aan het einde van de Goede Vrijdagviering leggen kerkgangers in stilte de meegebrachte bloemen bij het kruis.

In de Paaswake op zaterdagavond wordt de nieuwe paaskaars binnen gebracht. Kerkgangers zitten minutenlang stil in de donkere Oude Kerk en plotseling komt van buiten de roep “De Heer is waarlijk opgestaan”. Een diaken brengt de grote nieuwe Paaskaars binnen. Dan met de roep van “De Heer is waarlijk opgestaan” worden de uitgedeelde kaarsen aan deze nieuwe Paaskaars ontstoken. In deze nacht worden de kerkgangers ook aan hun doop herinnerd. Iedereen kan met water uit het doopvont zijn doopbelofte hernieuwen.
Al zingend, met een brandende kaars in de hand, gaat iedereen naar buiten en in de donkere nacht wenst men elkaar een Gezegend en Zalig Pasen.
terug