Kerk en wereld

Kerk en Wereld

Bij het aandachtsveld Kerk en Wereld gaat het om betrokkenheid bij vragen ver weg.
Aandacht voor mensen in de wereld die lijden onder armoede, geweld, kansloosheid en onderdrukking.
Er is niet alleen oog voor noodhulp bij rampen en oorlogssituaties maar er wordt ook gezocht naar wegen om te werken aan structurele verbeteringen. Het gaat dan vooral om vragen van recht en gerechtigheid, om het grote verschil tussen rijk en arm en de rol van ons rijke westen.

De ZWO-commissie, de Roemeniëwerkgroep en Oikocredit werken ieder op eigen wijze aan bovengenoemde vragen.

Taak ZWO-commissie

– het bevorderen en levend houden van een missionaire en werelddiaconale instelling van de gemeente
– de gemeenteleden informeren over het diaconale en missionaire werk van de kerken en organisaties wereldwijd
– de gemeenteleden bewust maken van de oorzaken van menselijke nood in wereldverband.

Concreet houdt de ZWO-commissie zich o.a. bezig met:
– Meerjaren betrokkenheid bij een specifiek project
– Ondersteuning van diaconale of missionaire doelen, meestal via Kerk in Aktie en Tear; maar ook projecten die worden aangedragen door gemeenteleden
– Noodhulp via Kerk in Actie
– Bijdragen aan kerkdiensten met een ZWO-karakter
– Paasgroetenacties voor gevangenen
– Amnesty schrijfacties
– Activiteiten in de 40-dagen periode (zoals een vastenmaaltijd)

Wilt u meer weten van de activiteiten van Kerk in Actie en Tear, lees en bekijk de site van Kerk in Actie en de site van Tear.

Financiën

De middelen van de ZWO-commissie komen voornamelijk uit bijdragen van gemeenteleden die deze bij de jaarlijkse actie Kerkbalans hebben bestemd voor diaconale doelen.

Giften die u wilt bestemmen voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking kunt u overmaken naar:
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze m.v.v. ZWO

Contactpersoon
Gerard Batterink (voorzitter) 06 42356712
secretariaat:  zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Roemeniëwerkgroep

De Roemeense ds. Kozma vertelt tijdens een maaltijd in de Vredebergkerk over zijn werk.De contacten met onze partner-gemeente Agnita in Roemenië hebben een lange traditie, ze stammen uit maart 2001.
Het contact begon met de Református kerk van ds. Endre Kozma en al snel werd het contact uitgebreid tot de katholieke parochie uit Agnita. Beide kerkelijke gemeenschappen in Agnita zijn klein en hun leden behoren tot de Hongaarse minderheid in Roemenië.
Om de band tussen beide gemeenten te versterken werd in 2002 gestart met een jeugduitwisseling. In 2012 vond voorlopig (?) de laatste jeugduitwisseling plaats.

Jaarlijks is er een gemeente-contactuitwisseling. Met behulp van een thema worden er zowel in onze gemeente als in Agnita activiteiten ontwikkeld waarin een gekozen thema centraal staat. De laatste jaren was het thema van de Oecumenische gebedsweek een leidraad. Mede doordat er de laatste jaren een contact tot stand kwam met de Paasbergschool vond een verwerking hiervan ook op een school in Agnita plaats.

Terugkerende activiteiten zijn:

  • Over en weer bezoek van gemeenteleden, in principe een keer per jaar. Heeft u interesse om een keer mee te gaan? Meld u dan aan!
  • Goederentransport, deze bestaat over het algemeen uitsluitend uit gedoneerde kleding. De kleding wordt verkocht in een tweedehandskledingwinkel in de kerk.
  • Voedsel-/kerstpakkettenactie. De opbrengst gaat voor de helft naar de gemeenteleden van beide kerkgemeenschappen, de andere helft gaat naar de armste gezinnen van de burgerlijke gemeente. Een groep jongeren doet zelf ook aan fondswerving voor deze actie.
    Bekijk het beeldverslag van de kerstpakkettenactie december 2021.
  • Verkoop oliebollen, de opbrengst is bestemd voor het werk in Roemenië
  • Roemeens-Hongaarse maaltijd. In 2019 hebben we deze traditie nieuw leven ingeblazen en we hopen deze traditie weer voort te zetten met behulp van veel vrijwilligers.

De werkgroep valt onder de Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze en Doorwerth-Heveadorp.

Meer weten, neem contact op met Jannie van Doorn

Oikocredit is op initiatief van de Wereldraad van Kerken in 1975 opgericht. Oikocredit verschaft met succes leningen, microcredieten, aan kansarme, maar ondernemende mensen in ontwikkelingslanden, die zo voor hun eigen inkomen kunnen zorgen.
Oikocredit verricht op het gebied van ontwikkelingssamenwerking baanbrekend werk als internationale financiële instelling, ze is humaan, solide en transparant.

Oikocredit kan dit werk doen, doordat kerken en andere organisatie maar ook particulieren een deel van hun vermogen beleggen in aandelen Oikocredit.
Daarom hebben zowel de diaconie als ZWO een deel van hun reserve bij Oikocredit weggezet.

Wilt u wat geld op zij leggen of zoekt u een bijzonder cadeau voor uw kinderen? Denk dan aan een eerste belegging in het Oikocredit Nederland Fonds. Iedereen kan al meedoen met een minimale inleg van € 10 per maand of € 200 eenmalig.

Wilt u meer weten, kijk dan op de website van Oikocredit.nl en lees de verhalen van mensen die een microcrediet ontvingen. Of neem contact op met de diaconie of de ZWO (Gerard Batterink, 06 42356712.

Ongeveer zes keer logo Amnesty Internationalper jaar worden er na de morgendienst in de Vredebergkerk schrijfacties voor Amnesty gehouden. Er wordt geschreven voor gevangenen die om welke reden dan ook geen eerlijk proces krijgen.
Er kunnen handtekeningen gezet worden of brieven geschreven.

In december, de dag van de Mensenrechten, wordt er meestal een fakkeloptocht georganiseerd.

De schrijfactie wordt georganiseerd doAmnesty tafel in Vredebergkerk met twee werkgroepsledenor de werkgroep Amnesty International Gemeente Renkum.

Contactpersoon: Marilyn Minderhoud, tel. 06 52053495