Kerk en samenleving

Aandachtsveld Kerk en Samenleving

Actie Energiegeld delen – November 2022


Door energiegeld te delen helpen we anderen de winter door’
Wij doen volop mee met de actie Energiegeld delen. Opgezet en uitgevoerd door het Interkelijk Diaconaal Platform Renkum.
Meer weten, bekijk hun website
Doet u ook mee?

 

De diaconie komt op voor mensen in de knel en voor degenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.
Het aandachtsveld Kerk en Samenleving houdt zich bezig met  vragen dicht bij huis, en dan gaat het zowel om financiële als andere hulpvragen.
U kunt hierbij denken aan armoedevragen, vluchtelingenwerk, koken voor daklozen of aandacht voor eenzaamheid.

Er is betrokkenheid bij het inloophuis/kerkcafé op donderdagmorgen in de Vredebergkerk.
Ook wordt er samengewerkt met de Voedselbank Neder Veluwe en elke maandagmiddag is er in de Vredebergkerk een uitdeelpunt van de Voedselbank.

Het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum

Sinds een paar jaar is er het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum. Een overleg tussen de diaconieën en de Parochiale Caritas van de verschillende kerken in de gemeente Renkum.
Het Platform wil een aanspreekpunt zijn voor de burgerlijke gemeente en kan zo in gezamenlijkheid de stem laten horen van de “stemlozen” en aandacht vragen voor mensen in de knel.

In 2018 wordt door het Platform een Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum opgericht. Een fonds dat tot doel heeft kleine acute financiële bijstand te verlenen aan alle burgers van de gemeente Renkum, die door omstandigheden daarvoor in aanmerking komen.
Het fonds is een noodvoorziening en is niet bedoeld als reguliere voorliggende voorziening.

Meer weten over dit noodfonds, bekijk de website, waar nu ook info over het Energienoodfonds te vinden is.

Giften zijn welkom op NL 41 RABO 0373 7402 20 van het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum.