Financiën

Aandachtsveld Financiën

De diaconie heeft naast activiteiten met en voor mensen in de knel ook de taak geld in te zamelen voor diaconaal werk, dit geld zorgvuldig te verdelen en te beheren.

De diaconie maakt een lijst van belangrijke doelen waar geld voor ingezameld wordt. De voorlichting over de gekozen doelen is belangrijk omdat de diaconie op deze wijze wil laten zien dat we als gemeente betrokken willen zijn bij de grote vragen van rijk en arm dichtbij en veraf.
Lees het overzicht van de kwartaalgiften 2019.

Een deel van het geld heeft de diaconie onder gebracht bij Oikocredit en dit gebeurt ook bij de ZWO. Meer weten, lees de pagina over Oikocredit

De collecten tijdens de zondagse vieringen en de giften bij de jaarlijkse actie Kerkbalans zijn de belangrijkste inkomstenbronnen.
De diaconie heeft een ANBI status en de financiële gegevens van de diaconie kunt u vinden op de ANBI-pagina van de diaconie.

Bankgegevens
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

Meer weten, neem contact op met de voorzitter van de diaconie, Fedde Makkinga.