Eredienst

Aandachtsveld Eredienst

Een gedekte avondmaalstafel in de VredebegkerkDiaconie heeft alles met de eredienst te maken.

Diakenen verzorgen samen met gemeenteleden de inzamelingen tijdens de vieringen en geven actuele informatie over de doelen waarvoor wordt gecollecteerd.
Ook is de diaconie medeverantwoordelijk voor de viering van de Maaltijd van de Heer tijdens de zondagmorgendienst maar ook bij de vieringen van de Maaltijd van de Heer in de verschillende te huizen als Overdal, de Sonnenberg, Het Schild en soms bij mensen thuis.

In overleg met de Kerkgroep Beheer en ZWO wordt het collecterooster vastgesteld. Het landelijk collecterooster van de Protestantse Kerk Nederland dient hierbij als leidraad.

Lees de collectebeschrijvingen april en mei 2020, die is samengesteld door de diaconieën van Schaarsbergen en onze eigen gemeente.

Dit aandachtsveld Eredienst werkt nauw samen met de Kerkgroep Diensten en Vieringen

Meer weten, neem contact op met de diaken Jannie van Doorn.

escort istanbul escort