Een Groen Doordenkertje: De groenste auto is geen auto.

Het bezit en gebruik van auto’s is in onze maatschappij nog steeds één van de grootste vormen van milieubelasting. Met elektrische auto’s wordt het wat beter, maar ook dat geeft een grote materiaalbelasting en voor het gebruik is er nog steeds te weinig duurzame elektriciteit.

Om te laten zien dat het ook anders kan, vertellen mensen uit onze gemeente hoe het leven zonder een eigen auto is.

Lees de bijlage met de praktijkverhalen.

Meer weten over de activiteiten van de werkgroep Groene Kerk, lees dan hun webpagina.
Heb je zin om mee te doen, dna horen we dit ook graag.