Vaste kringen

Onder de term vaste kringen verstaan we kringen die met een enigszins vaste groep een aantal keren per jaar bij elkaar komen.
Bij de ene groep ligt de nadruk op het aanhoren van informatie, bij een andere groep gaat het vooral om het samen lezen en bespreken van een gedeelte uit de Bijbel of uit een ander boek. Er zijn kringen die vooral gericht zijn op het delen van de ervaring van alledag of op nadenken over de eigen levensweg.

Meestal vindt de ontmoeting plaats bij iemand thuis en per keer worden hierover afspraken gemaakt.

Vanwege corona en het vertrek van ds. O. van der Veen, is op dit moment nog niet duidelijk hoe deze kring verder gaat.

Eeuwen geleden bedacht de Kartuizer monnik Guigo II een manier van bijbel lezen, waarbij vooral naar voren gehaald werd wat tekst persoonlijk voor je betekent.

Ds. Oebele van der Veen: “De monnik Guido ontwikkelde vier treden van een ladder naar God toe: lezing, meditatie, gebed en overgave. In onze groep werken we dat zo uit: we lezen de tekst hardop en overdenken die voor onszelf. Vervolgens verhelderen we wat niet duidelijk is. Daarna lezen we de tekst opnieuw en vragen ons af, wat deze tekst voor ons persoonlijk betekent. Daarna vragen we ons af hoe deze tekst ons kan brengen tot een nieuwe inzet of tot een bede aan God. Met dit alles hebben we een eigen vorm gevonden om – in de lijn van een oude traditie – op een persoonlijke manier samen bezig te zijn met de woorden van de bijbel.

Wij komen in ongeveer 5 cycli (van 4 keer) per jaar bij elkaar, op dinsdagmiddag van 16.00 -17.00 uur in de Vredebergkerk”.

Vanwege corona en het vertrek van ds. O. van der Veen, is op dit moment nog niet duidelijk hoe deze kring verder gaat.

De naam Noord-Zuidkring heeft te maken met de geschiedenis van onze gemeente. Hoewel de grond voor de naamgeving al lang vervallen is, handhaven we de naam vanwege de herkenbaarheid.
We lezen per keer een gedeelte uit een boek met een theologische of filosofische inhoud. De gesprekken zijn soms wat abstract en beschouwend, maar we proberen wel steeds uit te komen bij de vraag, wat bezinning op God en geloof inhoudt voor ons persoonlijk leven.
Dit seizoen bespreken we “Volwassen geloven en denken” van Dirk van de Glind.

We komen op een maandag bij elkaar van 13.30-15.30 uur.


De deelnemers aan deze kring komen uit verschillende kerken en komen maandelijks bij elkaar. Het gesprek gaat over geloven in deze tijd en in deze samenleving.

Dit seizoen wordt het boek “Onze Vader” van Patrick Nullens besproken.

De leiding is in handen van Marijke Wasser.
Meer weten over deze kring, neem dan contact op met Tineke de Rijk. Klik hier voor de contactgegevens.