Oecumenische activiteiten

Raad van Kerken

De Raad van Kerken in Oosterbeek-Wolfheze en Doorwerth-Heveadorp organiseert verschillende oecumenische activiteiten.
Naast oecumenische vieringen en vespers zijn er ook bezinningsactiviteiten. De Thee met Thema-bijeenkomsten en de Leerhuisavonden zijn de meest bekende.

 

 

Ontmoetingen in een open en ontspannen sfeer rond een thema dat er toe doet

Logo TmT TheemetThemaHet zijn eigenlijk ronde tafel gesprekken waarbij iedereen kan aanschuiven. Deze ontmoetingen staan open voor iedereen, dorpsbreed.

De werkgroep schrijft: Wij zijn een werkgroep die zich ten doel stelt mensen – alle inwoners van de gemeente Renkum – de kans te bieden eens dieper na te denken over vragen waarvan men in de wandelgangen zegt: “Dáár zouden we eigenlijk eens dieper over moeten door praten”.
Het betreft onderwerpen die raakvlakken hebben met kunst en cultuur, maatschappij en samenleving, wetenschap, of geloof en spiritualiteit. Daarover gaan we met de inleider en elkaar in gesprek.

Koffie en thee staan klaar vanaf half vier. Het officiële deel begint om 16.00 precies en het eindigt om 17.30 uur.
De bijeenkomsten worden georganiseerd door een werkgroep van de Raad van Kerken en vinden meestal plaats in de Vredebergkerk.

Klik hier voor de folder met het definitieve programma voor 2022 – 2023.
Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden, dan horen we dit graag.

Contactadres: theemetthemaoosterbeek@gmail.com

Preview programma 2022 – 2023

25 september
In het kader van de Airborne herdenkingen en de nationale vredesweek, de actieweek voor de vrede, begint onze serie ontmoetingen op 25 september met Prof. dr. Erik Borgman, leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de Universiteit van Tilburg. Zijn meest recente boek Alle dingen nieuw: Een theologische visie voor de 21ste eeuw won de prijs voor het beste theologische boek 2020. Zijn inleiding heeft als thema Radicale inclusiviteit.

16 oktober
De Oosterbeker Daan Wensing is directeur van IDH, Initiatief Duurzame Handel, dat zich inzet om wereldwijde handelsketens duurzamer en socialer te maken. Wat speelt daar precies? Spannen bedrijven zich echt in? Kunnen wij daar zelf iets mee met ons koopgedrag? Op 16 oktober krijgen we een boeiend kijkje achter de (wereldwijde) schermen.

20 november in het Filmhuis
Traditiegetrouw vertonen we in de maand november een film, deze keer Entre les murs. De film geeft een zeer krachtige close-up van een schoolklas in de grote stad anno 2008. Door de filmopnames maakt de toeschouwer de gebeurtenissen in de klas zelf mee. De film won een Gouden Palm. Vanwege de lengte van de film is de aanvangstijd 15 uur.

22 januari
Onze gast is Herman Pleij, emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Onlangs verscheen zijn boek Met een scheef oog. Schetsen van tijdsbeelden aan de hand van mijzelf. We spreken met hem over die tijdsbeelden, vanaf de geboorte in de oorlog tot aan het begin van de jaren zeventig. In samenwerking met boekhandel Meijer & Siegers.

26 februari
Jan van der Werff werkte meer dan dertig jaar bij Vluchtelingenwerk Oost-NL, eerst als vrijwilliger, later als directeur. Met hem kijken we terug en kijken we naar de toekomst: hoe krijgen we een humaan en rechtvaardig opvangbeleid?

26 maart
De Oosterbeekse kunstenaar Wout Herfkens maakt van iets bestaands iets nieuws. Zijn project ‘Jésus à l’Hôpital’ is daarvan een sprekend voorbeeld. In een tijd dat de lijdende Christus hun niets meer zegt, legt Wout Herfkens hem in een bed en verzorgt zijn wonden. Zo krijgt een oud beeld nieuwe betekenis: van het lijden ván Christus naar mededogen mét de lijdende Christus. Het beeld doet een direct appèl op de toeschouwer.

23 april
Kunsthistorica en liefhebber van klassieke muziek Josée Claassen is inmiddels welbekend in Oosterbeek. In aanloop naar  de 4-5 mei herdenkingen een lezing over Felix Nussbaum, ongewild kunstenaar in ballingschap. Zoals altijd klinkt er tijdens deze lezing ook muziek. Tijdens zijn onderduikperiode in Brussel heeft hij de Holocaust – als verzetsdaad – verwerkt in zijn werken. Nussbaum  schilderde vaak muzikale taferelen en daarom klinkt, naast prachtige Joodse liederen, ook jazz-muziek en muziek van Weill, Mahler en Bruch.

14 mei
De Oosterbeker Alexander de Roo gaat met ons in gesprek over het basisinkomen. Een thema dat – ook internationaal – steeds meer in de belangstelling staat. Voor welke problemen wordt dit gezien als dé oplossing? En wat zijn de consequenties? Daarover gaan we in gesprek met de voorzitter van de Vereniging Basisinkomen.

Uiteraard hopen wij met u dat wij al onze bijeenkomsten weer live kunnen houden. En hopen we dat wij u weer mogen ontmoeten. We houden ons natuurlijk aan eventuele corona-maatregelen van de overheid.

Lezen van de heilige boeken Thora en Bijbel

Het Leerhuis is gebaseerd op het Joodse leren waar de Schriften en de commentaren gelezen en met elkaar besproken werden. Doel is om tot een beter verstaan van de Schriften te komen. Het is een ‘heen-en-weer-gaan’ tussen tekst en (be)leven, tussen God en mens, tussen mensen onderling en de leefsituatie van een ieder. Elke Leerhuisavond heeft een inleider die het thema van een bepaalde invalshoek belicht. De inleiders komen uit verschillende tradities.

De avonden worden gehouden in de Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 in Oosterbeek en zijn van 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten € 55,00 voor het hele programma of € 7,50 per avond.

Inlichtingen bij het secretariaat
mevr. R.M.C. Enklaar-Cooymans, Van Wassenaerweg 17, 6862 ZC Oosterbeek, 026 3335770

Leerhuis programma 2022 – 2023
Klik hier voor het uitgebreide programma

Het thema in 2022 – 2023 is “Eva of Madonna, Vrouwen in TeNaCH en Vroeg-Christelijke geschriften”.

 In Genesis staat “naar zijn beeld, naar het beeld van God heeft hij hem geschapen; mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen”. Maar daarna gingen de mannen over tot de orde van de dag en volgt een  nogal patriarchaal verhaal en een vrouwonvriendelijke kerkgeschiedenis. Aan Eva wordt zondigheid en verleiding geplakt. Maria wordt “de hemel in geprezen” als de Madonna.
Horen we de revolutionaire zinnen in het Magnificat nog wel, als het zo mooi wordt gezongen?

3 oktober 2022
Inleider drs. T. Sip: Paulus visie op gemeenschap en sexualiteit en de vrouw

24 oktober 2022
Inleider Alex van Heusden: Sara en Hagar, moeders van volkeren, in Genesis en Koran

14 november 2022
Inleider Klaas Spronk: De opmerkelijke rol van vrouwen in het boek Rechters

28 november 2022
Inleider prof. dr. P.J.A. Nissen: Mirjam/Maria in Oude en Nieuwe Testament  

12 december 2022
Inleider Corrie Zeidler: Ruth

9 januari 2023 (geannuleerd)
Inleider Lieke Smit: De bruid als beeld voor de ziel

23 januari 2023 (geannuleerd)
Inleider Caroline van der Stichele: Maria Magdalene in woord en beeld

13 februari 2023
Inleider Magda van der Ende: Vanuit de Kabbala

27 februari 2023
Inleider Magda Misset-van de Weg: Thekla

13 maart 2023
Inleider Dineke Houtman: Esther en Wasti, twee sterke vrouwen

27 maart 2023 (inhaalavond 9 januari)
Inleider Lieke Smit: De bruid als beeld voor de ziel

3 april 2023 (inhaalavond 23 januari)
Inleider Caroline van der Stichele: Maria Magdalene in woord en beeld

Toelichting bij de foto
Fotograaf: Met het jaarthema in gedachten viel dit beeld mij op. Er is veel in te zien. Ik zie een vrouwenfiguur, gebeeldhouwd, in een kerk, maar anders dan gangbaar. Ze staat anders. Geen klassiek aureool. Ze ziet om. Omzien, met ontferming bewogen worden, is iets wat vaak over Jezus gezegd wordt. Een vrouw als beeld van God. God die omziet naar ons. Vrouw naar het beeld van God?

beeld MichacursusWord je geraakt door het onrecht dat je om je heen ziet? Wil je er wat aan doen en vraag je je af wat God van ons vraagt? In de Michacursus ontdek je wat de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt meewerken.
Thema’s die in de Michacursus aan bod komen zijn o.a. de impact van onze levensstijl op de schepping, misstanden in de kledingindustrie en de verdeling van welvaart in de wereld. Door middel van concrete en uitdagende opdrachten ontdek je hoe je met hoofd, hart en handen verschil kunt maken.

De cursus in de Vredebergkerk is voorjaar 2022 afgerond met o.a. een excursie naar Veld en Beek.

Lees het verslag..

Wanneer u ook interesse hebt in een Michacursus, dan horen we als werkgroep Groene Kerk dit graag.

Contactpersoon Anne van Laar, michacursusoosterbeek@outlook.com of 026 3333813