Oecumenische activiteiten

Raad van Kerken

De Raad van Kerken in Oosterbeek-Wolfheze en Doorwerth-Heveadorp organiseert verschillende oecumenische activiteiten.
Naast oeceumenische vieringen zijn er ook bezinningsactiviteiten. De Thee met Thema-bijeenkomsten, de Leerhuisavonden en de Thomasvieringen zijn de meest bekende.

 

 

Ontmoetingen in een open en ontspannen sfeer rond een thema dat er toe doet

Het zijn eigenlijk ronde tafel gesprekken waarbij iedereen kan aanschuiven. Deze ontmoetingen staan open voor iedereen, dorpsbreed.
Koffie en thee staan klaar vanaf half vier. Het officiële deel begint om 16.00 precies en het eindigt om 17.30 uur.
De bijeenkomsten worden georganiseerd door een werkgroep van de Raad van Kerken

Hebt u belangstelling, lees het programma 1e helft 2020 of 2e helft 2019

Contactadres: theemetthemaoosterbeek@gmail.com

 

 

Programma 2019 – 2020

29 september. In het boek ‘Bordjes duiken’ doet Alexander Rinnooy Kan persoonlijk verslag van zijn ervaringen in verschillende werkvelden. Wij gaan met hem in gesprek over de inzichten die dit alles hem heeft opgeleverd.

27 oktober. Emeritus-hoogleraar André Droogers over : Hoe ga ik om met levensvragen: Heb ik een levensbeschouwing? Ben ik religieus? Atheïst? Ietsist? Nietsist? Orthodox? Vrijzinnig?
Deze vragen zijn tegenwoordig lastiger te beantwoorden dan vroeger. Mensen zoeken hun eigen weg.

8 december.  In het filmhuis kijken we naar de film Le fils de l’autre, een indringende film over het Israëls-Palestijnse conflict: wat doe je als Israëlische soldaat-rekruut, als je ontdekt dat je bij de geboorte verwisseld bent met een Palestijns kind en dus in het verkeerde gezin bent opgegroeid?

26 januari. Hoogleraar Immigratierecht Peter Rodrigues gaat met ons in gesprek over de rol die wetten en regels spelen en over hoe die stand komen. Gaat de menselijkheid niet verloren met een maatschappij die steeds strikter denkt?
Locatie: Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10, Oosterbeek

23 februari. Kan poëzie helpen religieuze gevoelens uit te drukken? Martien Brinkman, emeritus hoogleraar Interculturele Theologie, zal o.a. stil staan bij Joost Zwagermans ‘hertaling van het onzegbare’.

22 maart. Verhalenvertellers Jan Tijssen en Edgar Nollen nemen ons in de tijd van lente en Pasen mee met verhalen over de groei van het nieuwe, kwetsbare leven na de wintertijd, zowel in de natuur als juist ook in onszelf: moeten we eerst van het oude afscheid nemen, of komt het vanzelf?
Met muzikale begeleiding van Jacqueline van Koolwijk.

26 april. Hoe hebben componisten het thema van oorlog en vrede in hun muziek verwerkt en welke zeggingskracht ontstond daardoor? Wouter Verhage houdt een lezing over muziek van in en na de Tweede Wereldoorlog en neemt o.a. de Slag om Arnhem daarin mee.

17 mei. Fundamenteel onderzoek: Passie. noodzaak of nutteloos? Over deze vragen gaan we graag in gesprek met elkaar en met Oosterbeker Johan Mentink, Universitair Docent aan de Radboud Universiteit.

Verslagen

Verslag bijeenkomst met ethicus Angeline van Doveren over Autonomie – dat klinkt goed! 24 februari 2019
Verslag bijeenkomst met de ombudsman Reinier van Zutphen 27 januari 2019.
Verslag bijeenkomst met hoogleraar Marita Mathijsen over Jacob van Lennep 23 september 2018.

Lezen van de heilige boeken Thora en Bijbel

Het Leerhuis is gebaseerd op het Joodse leren waar de Schriften en de commentaren gelezen en met elkaar besproken werden. Doel is om tot een beter verstaan van de Schriften te komen. Het is een ‘heen-en-weer-gaan’ tussen tekst en (be)leven, tussen God en mens, tussen mensen onderling en de leefsituatie van een ieder. Elke Leerhuisavond heeft een inleider die het thema van een bepaalde invalshoek belicht. De inleiders komen uit verschillende tradities.

De avonden worden gehouden in de Vredebergkerk en zijn van 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten € 55,00 voor het hele programma of € 7,50 per avond.

Inlichtingen bij het secretariaat
mevr. R.M.C. Enklaar-Cooymans, Van Wassenaerweg 17, 6862 ZC Oosterbeek, telefoon: 026 3335770,

Leerhuis 2019 – 2020
Het Leerhuis, georganiseerd door de plaatselijke Raad van Kerken, heeft voor dit seizoen als rode draad door de twaalf avonden het thema “Pelgrimage van gerechtigheid en vrede”. De oproep tot deze pelgrimage komt van de Wereldraad van Kerken.
Sprekers uit de joodse en christelijke traditie zullen vanuit hun eigen geschriften ingaan op de betekenis van dit thema.
De sprekers zijn: drs. Sip, prof. Beentjes, H.J.M. Janssen, ofm, mw. dr. H.J.M. van der Woude, dr. M. Dijkstra, de islamtheoloog dr. M. Ajouaou, dr. H.W.M. van Grol, dr. N.A. Riemersma, dr. P.J.A. Nissen en ds. K. Touwen.

De avonden worden gehouden in de Vredebergkerk in de periode oktober tot en met maart.

Leerhuis Folder 2019 2020 met alle data en onderwerpen.

Thomasvieringen zijn komen overwaaien uit het Finse Helsinki en worden op verschillende plaatsen in Nederland gehouden.

Sinds 2004 tweemaal per jaar ook in Oosterbeek. Ze bieden vooral een thuis voor mensen die spiritueel ‘dakloos’ zijn. Thomas was een volgeling van Jezus die twijfels en vragen had: hij was een ‘ongelovige gelovige’. De zoektocht naar geloof, spiritualiteit en zingeving staat centraal in deze vieringen. Ze bieden vrijheid en respect voor ieders eigen beleving.

Een gezamenlijke, volledige, maaltijd van 19.00 tot 20.00 uur (u hoeft niet meer te koken!) maakt deel uit van de viering. Tijdens deze maaltijd is er uitgebreid gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt afgesloten met een kopje koffie of thee.

De eerstkomende Thomasviering is op 5 oktober 2019 en het thema is “Getijden”.

De Thomasvieringen vinden plaats in de Bernulphuskerk.

escort istanbul escort