Jongvolwassenen

Jongvolwassenen

Aandacht voor jongvolwassenen en voor opvoeders  vinden we belangrijk.
Wil de kerk aantrekkelijk blijven voor deze doelgroep, dan zal zij steeds opnieuw activiteiten moeten ontwikkelen, die aansluiten bij de vragen van deze doelgroep.

Vanwege een predikantsvacature en corona liggen veel activiteiten stil.
Heb je belangstelling en wil je graag meer weten, neem dan contact op met de communicatie-ouderling Hannie Luiten.

Vanwege een predikantsvacature en corona liggen veel activiteiten stil.
Heb je belangstelling en wil je graag meer weten, neem dan contact op met de communicatie-ouderling Hannie Luiten.

Deze kring bestaat al 10 jaar en de deelnemers zijn rond de 40 jaar. Zij beleven veel plezier aan deze avonden en vaak wordt er een boek of een televisiefragment bekeken en besproken.
De kring komt één maal per zes weken bij elkaar en afwisselend bij de deelnemers thuis.

In deze groep komen vragen aan de orde over hoe je geloof kunt delen met jonge kinderen.

Een deelnemer “Op een inspirerende avond in januari 2018 kwamen we met 14 jonge ouders bij elkaar om te praten over een vervolg op de doop van hun kinderen. Er was duidelijk behoefte aan een vervolg, aan onderling contact en aan bijeenkomsten die hen als jonge ouders zouden kunnen verbinden met elkaar en de gemeente. Vanuit deze avond zijn ook een aantal concrete ideeën naar voren gekomen, zoals het met de kinderen vieren van de grote feestdagen. Concreet resulteerde dit in een zeer geslaagde kinderpaaswake en een kerstviering voor jong en oud.

Verder is er sinds deze bijeenkomst een namenlijst opgesteld van alle ouders en zo worden zij regelmatig via de mail geïnformeerd over “Jeugdactiviteiten”.

De plaats van samenkomen is wisselend en de aankondigingen gaan via het kerkblad en een “Jeugdmail”.

Vanwege een predikantsvacature en corona liggen veel activiteiten stil.
Heb je belangstelling en wil je graag meer weten, neem dan contact op met de communicatie-ouderling Hannie Luiten.

Een deelnemer: “Een paar maal per jaar wordt er voor ouders van kinderen uit de gemeente een avond georganiseerd over geloofsopvoeding. Vaak is dit naar aanleiding van een verzoek van één van de ouders. We komen dan bij elkaar in de jeugdkelder en delen ervaringen. Als het onderwerp daarom vraagt, kunnen we ook vragen of iemand daar iets over wil komen vertellen”.

De aankondigingen gaan via het kerkblad en een “Jeugdmail”.

Vanwege een predikantsvacature en corona liggen veel activiteiten stil.
Heb je belangstelling en wil je graag meer weten, neem dan contact op met de communicatie-ouderling Hannie Luiten.