Eenmalige bijeenkomsten

Op allerlei momenten door het jaar heen worden er éénmalige bezinnings-bijéénkomsten georganiseerd.

Soms naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis in de samenleving, soms vanwege wereldwijde vragen die onze huiskamers binnen komen, het verschijnen van een bepaald boek of  vanwege persoonlijke vragen van mensen. Heeft u een onderwerp waarop u graag met anderen in gesprek zou willen, bespreek dit met uw contactpersoon of met één van de predikanten.

Ook een werkgroep of commissie kan een bepaald thema aan de orde stellen. U kunt hierbij denken aan de Groene Kerken Zondag, rouwverwerkingsbijeenkomsten, startzondag enz.

Vaste eenmalige activiteiten zijn bijvoorbeeld de groothuisbezoeken en de startzondag.

Startzondag

Elk jaar beginnen we als gemeente het nieuwe seizoen met een gezamenlijke zondag in en rond de Vredebergkerk.
Zowel in de dienst als in een na-programma wordt voor jong en oud een thema uitgewerkt.


Lees de informatie over de startzondag 13 september 2020 “Ga met God en Hij zal met je zijn”
.

Een bijzondere startzondag waar ondanks de beperkende corona-maatregelen veel te beleven was.

De voorbereidingsgroep schreef:
We pakken het thema van de groothuisbezoeken weer op: Ga met God en Hij zal met je zijn.
En we vieren met 12 kinderen de overstap die zij maken naar de tieners. Ook zal Jenneke Bal bevestigd worden als ouderling-scriba.
Na de dienst is er voor de kinderen een speurtocht en voor volwassenen een wandeltocht met gezamenlijk koffiedrinken bij de Concertzaal. De wandeltocht loopt van de Vredebergkerk naar de Oude Kerk en dan via de Zomp en Bato’spark weer terug naar de Vredeberkerk.
Onderweg komt u verschillende aspecten van het gemeenteleven tegen.

10.00-11.00 uur:       Kerkdienst in de Vredebergkerk
11.30-13.00 uur:      Wandeltocht met koffie bij de Concertzaal.

foto: protestantese kerk/DiovanMaaren

Een kringgesprek in de huiskamer

Zin om mee te doen aan een groothuisbezoek, een gesprek in kleine kring, bij mensen thuis in groepen van zo’n 8 tot 12 personen.

Vanwege corona zijn de groothuisbezoeken in 2020 half maart allemaal geannuleerd.

Het thema van de groothuisbezoeken was: “Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Lees de bijlage met een toelichting op het thema.

Hebt u interesse of wilt u er meer over weten, dan kunt u contact opnemen met Rika Gerritsen, 026 3333872 of  pastoraat@pkn-oostebeek-wolfheze.nl