Eenmalige bijeenkomsten

Op allerlei momenten door het jaar heen worden er éénmalige bezinnings-bijéénkomsten georganiseerd.

Soms naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis in de samenleving, soms vanwege wereldwijde vragen die onze huiskamers binnen komen, het verschijnen van een bepaald boek of  vanwege persoonlijke vragen van mensen. Heeft u een onderwerp waarop u graag met anderen in gesprek zou willen, bespreek dit met uw contactpersoon of met één van de predikanten.

Ook een werkgroep of commissie kan een bepaald thema aan de orde stellen. U kunt hierbij denken aan de Groene Kerken Zondag, rouwverwerkingsbijeenkomsten, startzondag enz.

Vaste eenmalige activiteiten zijn bijvoorbeeld de groothuisbezoeken en de startzondag.

Startzondag

Elk jaar beginnen we als gemeente het nieuwe seizoen met een gezamenlijke zondag. Vanwege corona was de startzondag in 2021 zowel rond de Vredebergkerk als rond de Oude kerk.

Het thema was “Van U is de toekomst”.

Klik hier voor een beeldverslag van deze geslaagde startzondag.

 

Een kringgesprek in de huiskamer

Zin om mee te doen aan een groothuisbezoek, een gesprek in kleine kring, bij mensen thuis in groepen van zo’n 8 tot 12 personen.

Vanwege corona zijn de groothuisbezoeken de laatste twee jaar niet doorgegaan. Maar ze gaan zeker weer komen.

Het thema van de groothuisbezoeken in 2020 was: “Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Lees de bijlage met een toelichting op het thema.

Hebt u interesse of wilt u er meer over weten, dan kunt u contact opnemen met Rika Gerritsen, 026 3333872 of  pastoraat@pkn-oostebeek-wolfheze.nl

Leeskring Groene Theologie

De werkgroep Groene Kerk organiseerde een leeskring over het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort. Een boeiend boek, dat niet voor niets is uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2019.
De kring heeft najaar 2021 plaatsgevonden.

Een groepje van 12 mensen, uit verschillende kerken in Oosterbeek e.o.,  kwam vier morgens bij elkaar om het boek met elkaar te lezen en te bespreken. De “opbrengst” was zo de moeite waard, dat er plannen ontwikkeld worden om in een kerkdienst hier aandacht voor te vragen.