Eenmalige bijeenkomsten

Op allerlei momenten door het jaar heen worden er éénmalige bezinningsbijéénkomsten georganiseerd.
Soms naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis in de samenleving, soms vanwege wereldwijde vragen die onze huiskamers binnen komen, het verschijnen van een bepaald boek of  vanwege persoonlijke vragen van mensen. Heeft u een onderwerp waarop u graag met anderen in gesprek zou willen, bespreek dit met uw contactpersoon of met één van de predikanten.
Ook een werkgroep of commissie kan een bepaald thema aan de orde stellen. U kunt hierbij denken aan de Groene Kerken Zondag, rouwverwerkingsbijeenkomsten, startzondag enz.

Vaste eenmalige activiteiten zijn bijvoorbeeld de groothuisbezoeken en de startzondag.

Startzondag

Elk jaar beginnen we als gemeente het nieuwe seizoen met een gezamenlijke zondag in en rond de Vredebergkerk.
Zowel in de dienst als in een na-programma wordt voor jong en oud een thema uitgewerkt.

Meer informatie volgt op een later tijdstip.

Een kringgesprek in de huiskamer

Zin om mee te doen aan een groothuisbezoek, een gesprek in kleine kring, bij mensen thuis in groepen van zo’n 8 tot 12 personen.

De predikanten schrijven “Het is een mooie manier om nieuwe mensen te leren kennen, om geloof met elkaar te delen en om ons te bezinnen op een onderwerp.
Dit jaar is het thema: Ga met God. We zullen daarover een aantal teksten lezen en onszelf de vraag stellen wat we daarvan ervaren in ons leven. Wij hopen dat jong en oud mee zullen doen met deze gesprekken, omdat dit echt een kans is om het gesprek tussen de generaties te voeren”.
Lees de bijlage met een toelichting op het thema.

In maart wordt op 18 verschillende tijdstippen en adressen zo’n ontmoeting georganiseerd, zowel ’s morgens, in de middag als in de avond.

Hebt u interesse of wilt u er meer over weten, dan kunt u contact opnemen met Rika Gerritsen, 026 3333872 of  pastoraat@pkn-oostebeek-wolfheze.nl

escort istanbul escort