Sinds juni wonen er in het Asielzoekerscentrum aan de Nico Bovenweg ongeveer 100 asielzoekers. Zij zouden een half jaar blijven maar waarschijnlijk mede door het draagvlak in de buurt en het enthousiasme van de vele vrijwilligers, is besloten het centrum langer open te houden. En de geplande woningbouw laat toch nog even op zich wachten.

Ook de burgemeester en de wethouder dragen graag een steentje bij aan woonruimte voor asielzoekers.
Lees het bericht op de website van de gemeente Renkum.

Vanuit het dorp zijn er tientallen vrijwilligers betrokken bij dit centrum.
In een facebookgroep “SAMEN in OOSTERBEEK” worden vrijwilligers gevraagd voor allerlei activiteiten en worden fietsen en andere benodigde dingen ingezameld. Mensen geven taalles en drie keer is er een “shared dinner”. Zie de foto hieronder.

Lees ook het kranteartikel uit de Gelderlander met de kop: Zoveel enthousiasme waren ze bij het COA niet gewend.

Wilt u meer weten, wordt lid van de hierboven genoemde Facebookgroep.

Wilt u kijken of u zelf ook concreet iets kunt doen, neem dan contact op met de diaken Jannie van Doorn. Klik hier voor de contactgegevens.