Kerklunch met lezing over kruiswegstaties

Vredebergkerk Van Toulon van der Koogweg 3,, Oosterbeek

Elke derde dinsdag van de maand bent u welkom voor een kerklunch. Samen eten geeft veel gezelligheid. Op 21 maart openen we om 11.00 uur de deuren van de Vredebergkerk (zuidzijde) en heten we iedereen, ongeacht uw leeftijd, van harte welkom voor ontmoeting en een maaltijd. Henk Brummer zal vertellen over de 14 kruiswegstaties in de Bernulphuskerk, geschilderd door Jan Toorop. Op de staties staan verschillende personen die Jezus hebben bijgestaan op zijn weg naar het kruis. Voor deze personen heeft Toorop onder meer gebruik gemaakt van bekende of minder bekende mensen uit o.a. Oosterbeek. Daarna lunchen we om 12.00...

Oecumenisch avondgebed

Bernulphuskerk in Oosterbeek Utrechtseweg 129, Oosterbeek

Welkom elke woensdagavond voor het oecumenisch avondgebed in de Bernulphuskerk. De organisatoren schrijven: “Al enige tientallen jaren wordt er in Oosterbeek elke woensdagavond om 19 uur een oecumenisch avondgebed gehouden dat sterk geïnspireerd is door Taizé. Dat houdt in dat er samen wordt gezongen, gelezen uit de bijbel, gebeden, en een korte stilte gehouden. De gezongen liederen zijn steeds afkomstig uit de liedbundel van Taizé. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door een van de vrijwilligers uit de groep van deelnemers. In de loop der jaren heeft dit avondgebed al op heel wat verschillende plaatsen gastvrijheid gevonden. Tegenwoordig is de Bernulphuskerk de...

Inloophuis – Kerkcafé

Vredebergkerk Van Toulon van der Koogweg 3,, Oosterbeek

Het Inloophuis of Kerkcafé is een plaats van ontmoeting, open huis voor iedereen die zin heeft in een kopje koffie en / of een praatje. Elke donderdagmorgen staan in de Vredebergkerk van 10.00 – 12.00 uur de deuren open, ingang zuid-zijde. Iedereen is van harte welkom.

Coventry-gebed

Remonstrantse Kerk Locatie: Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10, Oosterbeek

Coventry-gebed om vrede en verzoening: elke vrijdag van 12.00 tot 12.20, in de Remonstrantse Kerk aan de Wilhelminastraat 10 in Oosterbeek. Info: 06-19518500 Vanaf 10.30 uur zijn de deuren open en kunt u binnenlopen. Het Coventry-gebed gaat uit van de Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze en Doorwerth-Heveadorp.

Wiebers

Vredebergkerk Van Toulon van der Koogweg 3,, Oosterbeek

Kinderen van 8 tot 12 jaar zijn om de week op vrijdagavond van 19.15 tot 20.30 uur welkom in de kelder van de Vredebergkerk voor de Wieberclub. De Wieberclub wil een plek zijn waar gezelligheid en het bij elkaar horen (het samenzijn) de belangrijkste aspecten zijn. Meer weten over de Wieberclub, lees dan hun webpagina.

Blue

Vredebergkerk Van Toulon van der Koogweg 3,, Oosterbeek

Blue is een gezelligheidsgroep voor tieners van 12-20 jaar . Zij komen bij elkaar in de zgn. Blue kelder van de Vredebergkerk, een ruimte met bar die speciaal voor deze groep is ingericht en eigenlijk Blue Heaven heet. De clubavond begint om 20.30 uur en eindigt voor de jongsten om 22.30 uur en voor de 16- tot 20-jarigen om 24.00 uur. Iedereen mag één introducee meenemen. Voor meer informatie, bekijk de webpagina van de Blue.

Kerkdienst in de Vredebergkerk

Vijfde zondag in de 40dagentijd. Zondagmorgen 26 maart bent u van harte welkom om de kerkdienst mee te vieren. Voorganger ds. Martine Nijveld. Er is oppas voor de allerkleinsten en voor basisschoolkinderen kindernevendienst. Na de dienst is er samen koffiedrinken. Voor de actualiteit van de komende dienst, kijk op de pagina kerkdienst. Hier vindt u ook de link om de dienst digitaal mee te vieren.

Oecumenische vespers in de 40dagentijd

Remonstrantse Kerk Locatie: Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 10, Oosterbeek

De Raad van Kerken nodigt u uit voor de vespers alle zondagen in de 40dagentijd. Een vesper is een korte viering met veel ruimte voor stilte en muziek. Het onderwerp van de vespers is God ontmoeten in Paulus, naar het gelijknamige boek van Rowan Williams. Rowan. Williams belicht in dit mooi en speciaal voor de tijd van Pasen geschreven boek de kern en het doel van Paulus’ brieven. In deze vespers volgen wij de lezingenreeks die Rowan Williams ons aanreikt voor de 40dagentijd.

Leerhuisavond 27 maart

Vredebergkerk Van Toulon van der Koogweg 3,, Oosterbeek

Het thema in 2022 – 2023 is “Eva of Madonna, Vrouwen in TeNaCH en Vroeg-Christelijke geschriften”. In Genesis staat “naar zijn beeld, naar het beeld van God heeft hij hem geschapen; mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen”. Maar daarna gingen de mannen over tot de orde van de dag en volgt een  nogal patriarchaal verhaal en een vrouwonvriendelijke kerkgeschiedenis. Aan Eva wordt zondigheid en verleiding geplakt. Maria wordt “de hemel in geprezen” als de Madonna. Horen we de revolutionaire zinnen in het Magnificat nog wel, als het zo mooi wordt gezongen? Inleider Lieke Smit: De bruid als beeld voor de...

Oecumenisch avondgebed

Bernulphuskerk in Oosterbeek Utrechtseweg 129, Oosterbeek

Welkom elke woensdagavond voor het oecumenisch avondgebed in de Bernulphuskerk. De organisatoren schrijven: “Al enige tientallen jaren wordt er in Oosterbeek elke woensdagavond om 19 uur een oecumenisch avondgebed gehouden dat sterk geïnspireerd is door Taizé. Dat houdt in dat er samen wordt gezongen, gelezen uit de bijbel, gebeden, en een korte stilte gehouden. De gezongen liederen zijn steeds afkomstig uit de liedbundel van Taizé. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door een van de vrijwilligers uit de groep van deelnemers. In de loop der jaren heeft dit avondgebed al op heel wat verschillende plaatsen gastvrijheid gevonden. Tegenwoordig is de Bernulphuskerk de...