Van 21 tot 29 januari gaan 60 vrijwilligers op pad om de reacties voor de actie Kerkbalans op te halen.

Aan  kerkleden van de Protestantse Gemeente wordt gevraagd aan te geven welke financiële bijdrage ze willen geven voor het in stand houden van de activiteiten van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.

Ook als u geen lid van de kerk bent, maar het wel belangrijk vindt dat de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze moet blijven bestaan en u haar activiteiten in en buiten de kerk waardevol vindt, dan nodigen we u uit om ook een gift over te maken naar NL60 RABO 0373 7266 86  CvK Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.

Wilt u weten waar het geld voor wordt gebruikt, lees dan de flyer en de toelichtingsbrief die bij deze actie hoort.

Wij hopen op een goede respons. Dan hebben de lopers eer van hun werk en kunnen we als gemeente het komende jaar in financieel opzicht met vertrouwen tegemoet zien.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de actie Kerkbalans?
Neem contact op met Douwe de Vries. Klik hier voor zijn contactgegevens.