Maandag 12 december is de vijfde avond in de serie Leerhuisavonden van de Raad van Kerken.     
In 2022 – 2023 gaat het over
“Eva of Madonna, Vrouwen in TeNach en vroegchristelijke geschriften”.

Het Leerhuis staat open voor hen die zich aangesproken voelen door de Bijbel en willen luisteren naar wat joden en christenen wederzijds beweegt.

Op deze avond is de inleiderr4abbijn Corrie Zeidler, rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht en justitierabbijn.
Het gaat over Ruth. Zij is, ondanks haar Moabitische achtergrond symbool geworden voor mensen die zich bij het joodse volk willen voegen en daarom wordt haar verhaal voorgelezen op het Sjavoe’ot-feest (Wekenfeest), het feest waarop aan het volk Jisraeel de Tora is gegeven – immers wie joods wordt, neemt de Tora op zich.

Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3 in Oosterbeek.
Aanvang: 20.00 uur

Meer weten over de organisatie, de kosten e.d., lees de webpagina van het Leerhuis