Het was mooi de inzameling voor de Voedselbank, afgelopen zaterdag en zondag in de Vredebergkerk. Het aantal ingebrachte DEpunten was 47050.
Wel jammer dat de opbrengst van de producten heel wat minder was dan vorige jaren. Terwijl het aantal mensen dat wekelijks producten komt halen, afgelopen tijd is gegroeid van 200 naar 255 gebruikers.
Wilt u alsnog producten inleveren, in de hal van de Vredebergkerk staat altijd een boodschappenkar waarin u houdbare producten kunt deponeren.
U kunt ook geld overmaken naar de diaconie met vermelding van Voedselbank NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.