In het verpleeghuis de Sonnenberg was er afgelopen week een gedachtenisviering.
Elke eerste donderdag in de maand is er om half acht ’s avonds een viering.  Deze keer is het een herdenkingsdienst voor mensen die zijn overleden.

Eén van de vrijwilligers vertelt: “We zitten in een kring om een tafel en er klinken mooie liederen en er is prachtige pianomuziek. Er zijn hoopvolle woorden en stilte om te herdenken. Drie kaarsen zijn aangestoken voor mensen die ons ontvallen zijn, één voor familie en vrienden, twee voor de mensen van de Sonnenberg en drie voor mensen die eenzaam gestorven zijn.
En net als altijd sluiten we af met samen koffie drinken en napraten“.

Klik hier om de teksten en liederen te lezen.

Deze dienst wordt georganiseerd door vrijwilligers uit onze gemeente.