Het was fijn dat we deze zomer zonder veel beperkingen konden leven, ook in de kerk. Zoals verwacht lopen de besmettingscijfers in het najaar op. Er is een nieuwe vaccinatieronde gestart. Op dit moment geven de regels van de overheid en het beleid van de Protestantse Kerk Nederland nog geen aanleiding tot maatregelen in de kerk; wij blijven dit uiteraard volgen.

Wel willen wij u graag attenderen op de basisregels (bij klachten thuis blijven en een zelftest doen, in isolatie gaan als je besmet bent) die nog steeds gelden en de kans op overdracht verkleinen.

In ons gedrag houden we rekening met wie prijs stelt op afstand; bij de ingangen liggen de kaartjes klaar die u op de stoelen naast u kunt leggen.

Handen geven doen we niet, en de collectegelden worden aan de uitgang ingezameld, zoals tot nu toe gebruikelijk.

Henk Romein, namens het Corona werkgroepje.