Collecteren voor boeren in Oeganda.

Voor Kerk in Actie bezocht Hette Domburg in mei j.l. de partner Teddo in de regio Teso in Oeganda.

Hette schrijft “Op een zondag na de kerkdienst bezochten we een groep boeren. Ze hebben geleerd hoe ze dicht bij huis met weinig water groenten kunnen verbouwen, zodat er in elk geval dagelijks vitaminerijk voedsel is. Ik vond het mooi om te zien dat jong en oud enthousiast is over nieuwe methoden die ze leren.”

Moses Egayu schreef kort geleden vanuit Oeganda: “Wat steeds duidelijker wordt is dat onze seizoenen zijn veranderd als gevolg van klimaatverandering. We moeten de boeren daar bewust van maken zodat zij zich aanpassen, in het bijzonder in de zaaiseizoenen. Veel huishoudens in ons gebied hebben niet voldoende te eten en overleven op één maaltijd per dag. Als deel van ons werk bevorderen we snel rijpende / korte termijn gewassen om gezinnen te helpen die geen voedselzekerheid hebben. Op dit moment deelt de overheid ook voedsel uit aan de meest kwetsbare gezinnen.”

Klik hier wanneer u meer wilt weten over dit project.

Wilt u bijdragen aan dit project dan kan dat naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Klimaatproject Oeganda