Donderdag 8 september is er weer een nieuw kerkblad verschenen met het thema van de startzondag “Aan tafel”.

De redactie schrijft:
De artikelen en de foto’s spreken voor zich. De Maaltijd heeft alles te maken met wat we delen in de samenleving en wereldwijd en dat komt in de verschillende teksten duidelijk naar voren.
Hans van de Ros attendeerde ons op het ronde raam in de voorgevel van de Vredebergkerk en schreef daarbij de volgende toelichting: “De torenzaal van de Vredebergkerk werd bij de bouw van de kerk in 1950 ontworpen als de ruimte waar de Maaltijd wordt gevierd. Het roosvenster met gebrandschilderd glas ondersteunt deze functie. Te herkennen zijn brood en druivenranken, maar ook de symbolen van het lam en de duif”. Als redactie vermoeden we dat velen van u net als wij nog eens extra naar boven zullen kijken om deze beelden te herkennen.
Vanwege de late vakanties in onze regio was het nog niet zo gemakkelijk om de goede informatie op tijd binnen te krijgen.
Wij wensen u veel kijk en leesplezier en zijn benieuwd naar uw reacties.   

Klik hier voor de digitale uitgave.