In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis.
Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen cursussen biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.
De zwo-commissie vraagt de komende drie maanden aandacht voor deze kinderen.
U kunt mee leven door de verhalen te lezen, voor deze kinderen in uw gebeden aandacht te vragen maar ook door geld te geven voor dit project.
Klik hier voor meer informatie.

Hoe kunt u geld geven:
via NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. ZWO Colombia
of
via onze eigen beveiligde betalingssite
of via de app Appostel

Doet u ook mee?