Jongeren die op dit moment hard blokken voor het eindexamen van het voortgezet onderwijs, kregen een bezoekje van de kerk.
Een klein presentje met een kaart “You can do this” werd overhandigt. Dit als bemoediging voor het werk dat ze  nu moeten leveren.

Ook in de gebeden werd afgelopen zondag aandacht gevraagd voor deze jongeren.

Na de afronding van de examens, laat de kerk haar gezicht weer zien, ongeacht of de jongeren dan geslaagd zijn.

Vanuit de kerkgemeenschap meeleven met elkaar, voor de meesten een waardevolle actie.

Wanneer u denkt dat we iemand zijn vergeten, dan horen we dit ook graag.

Namens de kerkgroep Pastoraat Tine de Rijk. Klik hier voor de contactgegevens.