Vrijdagmorgen 27 mei wordt er tussen 9.00 en 12.00 uur gewerkt aan het odnerhoud van het terrein rond de Vredebergkerk. We richten ons daarbij met name op het grindgedeelte en de inrit/inloop randen.

Wij vragen u zelf gereedschap mee te nemen. Denk aan hark, schepje, krabbers, bezem en emmers. Voor koffie wordt gezorgd.

Wat zou het leuk zijn dat gezinnen met kinderen die vrij van school zijn, deze keer ook mee doen.

Wie doet mee? Graag opgeven aan: Teus van Eck, 06 15329704, teusvaneck@outlook.com

Met een bepaalde regelmaat kunt u meedoen aan dit soort schoonmaak acties. U kunt zich per actie opgeven om mee te doen. Wij nemen u graag op in de lijst van mensen die op de hoogte willen blijven van deze acties.
Geef ook dit door aan Teus van Eck