Donderdag 2april verschijnt het nieuwe kerkblad met het thema “Veilig en vertrouwd?!”

De redactie schrijft:
Het thema “Veilig en vertrouwd?!”  zijn woorden die na het nieuws over het machtsmisbruik bij “The Voice of Holland” opnieuw onze aandacht vragen. Het is niet voor het eerst dat we geconfronteerd worden met deze verhalen en steeds is de vraag, hoe heeft dit kunnen gebeuren.

In deze nieuwe bijEen verhalen en beelden over machtsmisbruik maar ook verhalen en beelden die iets laten zien van veilig en vertrouwd. De coverfoto is dan ook veelzeggend.

U natuurlijk wordt u ook geïnformeerd over de activiteiten die komen.

Geïnteresseerd, wilt u dit kerkblad of één van de vorige online lezen, kijk op de kerkblad-webpagina.