Geschokt zijn we door het gebeuren in Oekraïne. Als gemeente willen we niet machteloos toekijken.

Zondagmorgen 27 februari las de voorzitter van de Raad van Kerken, Jan Willem Heinen, de volgende boodschap:
Als plaatselijke Raad van Kerken voegen we ons bij de vele stemmen wereldwijd die de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste veroordelen. Wij roepen onze plaatselijke parochie en gemeentes op gezamenlijk en individueel te bidden voor de bevolking van Oekraïne.
In de Bernulphuskerk bent u elke dag van 09.30 tot 17.00 uur welkom om een kaars aan te steken en een gedachte of gebed op te schrijven in het daarvoor bestemde boek. Ook wordt uitgenodigd mee te doen aan het wekelijkse Coventry-gebed voor vrede, elke vrijdag van 12.00 – 12.20 uur in de Remonstrantse Kerk.

Bij het binnen komen in de Bernulphus kunt u links in een kapel het intentieboek vinden en een lichtje aansteken.

De diaconie roept om om het werk van Kerk in Actie en De samenwerkende hulporganisatie in Oekraïne nu financieel extra te steunen.

U kunt u gift rechtstreeks overmaken naar NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. Noodhulp Oekraïne

Klik hier voor meer informatie.