Zaterdag 15 januari gaan ongeveer zeventig “lopers” op pad voor de actie Kerkbalans 2022.
Zij brengen alle leden die ingeschreven staan bij de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze een enveloppe met een folder en een toezeggingsformulier. Deze folder komen ze later weer ophalen.

Douwe de Vries, de coördinator van de actie Kerkbalans schrijft:
Degenen die zich opgegeven hebben voor de digitale Kerkbalans krijgen een mail toegestuurd waarmee ze  hun gegevens kunnen invullen op een beveiligde internetpagina. Sommigen krijgen het formulier over de post.
Wij hopen op een goede respons. Dan hebben de lopers eer van hun werk en kunnen we als gemeente het komende jaar in financieel opzicht met vertrouwen tegemoet zien. Heeft u nog vragen of opmerkingen over Kerkbalans?
U kunt deze richten aan kerkbalans@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl.

Ook als u geen lid van de kerk bent, maar het wel belangrijk vindt dat de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze moet blijven bestaan, dan nodigen we u uit om ook een gift over te maken naar NL60 RABO 0373 7266 86  CvK Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.

Wilt u weten waar het geld voor wordt gebruikt, lees dan de folder en de toelichtingsbrief die bij deze actie hoort.