Donderdag 16 december verschijnt het nieuwe kerkblad met het thema “Hier en nu …

De redactie schrijft:
Voor u ligt het nieuwe kerkblad met het thema “Hier en nu …”
Verschillende teksten gaan over dat “Hier en nu …”.
Herkent u de rode draad in dit kerkblad en ook de relatie met het thema van de startzondag en het jaarthema van de landelijke kerk “Van u is de toekomst …”? Of de rode draad door de adventskalender die de titel heeft “In een ander licht”.
Wij hopen dat de verhalen en beelden elkaar versterken en we horen graag hoe u dat beleeft of ziet.
De coverfoto met het viooltje, dat zijn weg vindt tussen alle beton, is voor ons als redactie een beeld dat inspireert om in de wereld waarin we nu leven onze weg te vinden.
We zijn blij met Henk Monster die ons elke keer ondersteunt in het zoeken van mooie en goede foto’s.

Wilt u het kerkblad online lezen, kijk op hun webpagina.