In en rond de Vredebergkerk is zondagmorgen 21 november stil gestaan bij hen die afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen zijn genoemd en voor ieder is een lichtje aangestoken. Familieleden van overledenen komen van ver om er deze morgen bij te zijn.
Voor in de kerk is met bloemen, stenen en takken een levensweg verbeeld. De liederen en teksten raken mensen.
Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting en een kopje koffie en thee. Hier wordt ruimhartig gebruik van gemaakt.

Op de trappen voor de Vredebergkerk is een gedachtenisplek ingericht en na de viering komen mensen een bloem leggen voor een naaste die ze gedenken. “Deze is voor ……”, zo komen en gaan de mensen met hun eigen gedachten en herinneringen. Ook mensen uit het dorp leggen bloemen op de trappen.