Beroepingscommissie start haar werkzaamheden.
Op dinsdag 5 oktober vond in de Vredebergkerk een gemeente-avond plaats. Op deze avond werd uitleg gegeven over de profielschets voor een nieuwe predikant.

Ook stelden de leden van de beroepingscommissie zich voor. Op de foto ziet u van links naar rechts Thomas Hoekstra, Bas van Helden, Henk Brouwer, Tettie Wiegers, Douwe de Vries, Jan Tijssen, Hanneke Monden en Sjoerd Meulensteen (voorzitter). Arianne van Tongeren was helaas verhinderd.

De commissie bestaat uit positieve, enthousiaste mensen, die zin hebben in hun opdracht op zoek te gaan naar een nieuwe predikant naast dominee Irene Pluim.
De kerkenraad en de gemeente  wenst de commissie veel wijsheid toe.