De werkgroep Groene Kerk van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze organiseert een studiekring over het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort.
Een boeiend boek, dat niet voor niets is uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2019.

Hoe duurzaam leven we eigenlijk en waarom zouden we duurzaam leven? Velen zijn hier mee bezig en ook binnen bedrijven, overheden en kerken wordt daar over nagedacht en gehandeld. Veel lokale kerkgemeenten, parochies en enkele moskeeën kennen een werkgroep ‘Groene kerk’ die vaak praktisch met duurzaamheid bezig is, maar de aandacht voor het milieu, het klimaat en onze leefomgeving ook in een bredere context wil plaatsen. En daar gaat het om in deze studiekring: welke inzichten reikt de bijbel ons aan die het denken en doen over duurzaamheid kunnen ondersteunen en stimuleren?

In 2019 verscheen ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort. Zij is onderzoeker, predikant en communicatieadviseur. Zij schetst het denken over de natuur in het verleden, in de bijbel en bespreekt teksten van Nederlandse en andere ecotheologen. In dit boek wordt een drietal sporen gevolgd: is er een theologische onderbouwing te geven aan de activiteiten die gedaan worden in het kader van ‘de groene kerk’, hoe kan of moet theologie echt ‘groene theologie’ worden, en wat kan de bijdrage van deze groene theologie aan de milieubeweging en ecologische duurzaamheid zijn? Ook wordt kritisch gekeken naar vormen van theologie die grenzeloze exploitatie van de aarde legitimeren.

De kring wordt geleid door Hannie Nusselder en Anne van Laar. Beiden waren voorheen werkzaam in pastoraat/geestelijke verzorging en hebben een theologische opleiding.

De vier data zijn 13 en 27 oktober, 10 en 24 november, ’s morgens van 10.00 tot 12.00 uur en/of ’s avonds van 20.00 – 22.00 uur in de Vredebergkerk.
U kunt zich tot 8 oktober opgeven bij Hannie Luiten, 026 7370475 of communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl en geef dan aan wat uw mogelijkheden zijn.