Schakeltechnici voor KerkTV gezocht

Vanaf eind vorig jaar zijn de camera’s in de Vredebergkerk in gebruik voor het uitzenden van de kerkdiensten.
In de afgelopen maanden is bekeken wat de beste plekken voor de camera’s en de regietafel zijn. Inmiddels is daar duidelijkheid over en er komt een camera bij om de bediening zo eenvoudig mogelijk te maken. Er wordt momenteel een regietafel gemaakt waar de apparatuur zijn definitieve plaats in krijgt en als dat binnenkort klaar is, kunnen we een team van schakeltechnici gaan formeren.
We streven naar vijf of zes vrijwilligers die bij toerbeurt de apparatuur op zondagmorgen gaan bedienen. Zo kom je één keer in de vijf of zes weken aan de beurt zodat de tijdsbelasting niet te groot is maar je wel de routine opbouwt en houdt voor de juiste bediening. Je krijgt instructie in de bediening van de apparatuur en een eenvoudige training als programmamaker.

Ben je geïnteresseerd om mee te doen? Neem dan contact op met Joop Bal voor meer informatie,
026 3391588 of jcpbal@xs4all.nl

Heb je andere talenten die je wilt inzetten voor de kerk, kijk op de pagina Talenten en Vacatures.