Kerken bloeien op in Cuba.
De vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger lange tijd door de overheid ingeperkt. Nu bloeien ze weer op en dat in een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, zieken en kinderen. De kerk wil er voor hen zijn en zet verschillende sociale projecten op. Onder andere wordt hierbij gedacht aan thuiszorg en zorg voor arme bejaarden. Brede hulp is nodig om predikanten en helpers beter toe te rusten. Dit om theologisch voorbereid te zijn en om hun diaconale taken beter te kunnen uitvoeren.

De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) vraagt dit kwartaal meerdere keren aandacht voor het werk van de kerken in Cuba
Wilt u er meer overlezen, klik hier voor de beschrijving van Kerk in Actie.

U kunt uw gift direct digitaal overmaken via onze eigen betaalsite op de website of naar: NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. ZWO Cuba.