Het schrijven van kaarten voor de zorgverleners die in ziekenhuis Rijnstate met Covid te maken hebben, is een groot succes geworden. Tijdens de eerste corona-golf is er veel waardering voor mensen in de zorg. Die waardering lijkt nu verdwenen terwijl de druk hoog is. Er is intussen een hoog ziekte verzuim en veel medewerkers zijn door uitputting uitgevallen en dit alles was aanleiding voor deze actie.
Dat deze actie door de betrokkenen is gewaardeerd, blijkt wel uit de volgende reactie.

“Maandagochtend 17 mei werden wij in Ziekenhuis Rijnstate blij verrast door de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. Er zijn maar liefst 400 kaarten gemaakt en geschreven voor onze medewerkers. Dit als blijk van waardering voor hun grote inzet in deze zware tijd.
De vele kaarten en de bossen bloemen zijn heel positief ontvangen op de Covid afdelingen en de IC.
Dit mooie gebaar werd erg gewaardeerd en de afdelingen waren blij verrast.”