Doen wat kan, dat is ook een uitdaging voor de kerkelijke gemeente.

Bezoekmedewerkers, diaconale medewerkers, jeugdleiding en noem alle vrijwilligers maar op die in en vanuit de kerk bezig zijn. Zij proberen creatief te zijn en zij zoeken naar mogelijkheden en dan kan er verrassend veel, ondanks alle beperkende maatregelen.

Veel creativiteit wordt zichtbaar bij het omzien naar elkaar. Wandelend en telefonerend wordt er naar elkaar omgezien. Een praatje aan de straat, met een laptop bij iemand thuis een dienst of andere opname bekijken, met de kinderen op zondagmorgen buiten in het park kindernevendienst houden enz.
De koffiepot gaat soms mee en er zijn in en langs de uiterwaarden of in het bos voldoende bankjes om samen koffie of thee te drinken.
Ook hebben heel wat gemeenteleden kaarten gemaakt en geschreven voor de zorgmedewerkers in Rijnstate, om hun waardering en dankbaarheid uit te spreken.

Lees ook het kerkbladartikel “Wat wel kon en kan”.

Hebt u creatieve ideeën of mooie ervaringen op dit gebied, wij horen het graag.
Hannie Luiten, klik hier voor de contactgegevens