In het nieuwe nummer van het kerkblad bijEen dat 29 april verscheen, vindt u een interview met de theoloog en kunstenaar Lisa Böhll. Zowel Lisa als onze predikant ds. Irene Pluim verwoorden dat kunst een onderstroom kan aanraken, waardoor er binnenin je iets kan gaan bewegen. Er ontstaat ruimte en is dat ook niet wat Pinksteren beoogt?
Geraakt, begeesterd worden en in beweging komen?

De redactie van het kerkblad hoopt dat u bij het lezen en bekijken van de teksten en beelden iets van die ruimte zult ontdekken.
Kijk en geniet ook van alle activiteiten die afgelopen weken hebben plaats gevonden.

Op de webpagina kerkblad vindt u de digitale versie.